ZAJĘCIA WYCHOWAWCZE

Oprócz zajęć lekcyjnych proponujemy dzieciom i młodzieży pozalekcyjne zajęcia wychowawcze. Zajęcia dają możliwość wszechstronnego i społecznego rozwoju. Aktywizując dzieci na wielu obszarach rozwijamy ich zainteresowania i uzdolnienia. Zajęcia wychowawcze są lubianą formą spędzania czasu w szpitalu. Nauczyciele – wychowawcy wyzwalają swobodną twórczość dziecka i rozwijają zdolność kreatywnego myślenia, stosując ciekawe i nowoczesne metody pracy.

 

Najczęściej stosowane formy pracy pozalekcyjnej:

- spacery, gry i zabawy na powietrzu,

- zajęcia: plastyczne, czytelnicze, teatralne, wokalno – muzyczne,

- zajęcia przybliżające kulturę Śląska Cieszyńskiego i walory Jaworza,

- imprezy i konkursy dostosowane do wieku i możliwości wychowanków,

- odrabianie lekcji.

 

Zajęcia wychowawcze organizowane są codziennie, również w okresie ferii szkolnych i dni wolnych od nauki.

Kontakt

Adres: ul. Wapienicka 463
43-384 Jaworze