ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

Nauczyciele pracują na trzech poziomach edukacyjnych: zespół klasowy 1-3 SP, zespoły klasowe 4- 8 SP, oraz Liceum Ogólnokształcące, w których realizowane są wszystkie ogólne przedmioty nauczania.

 

W szczególnych przypadkach ze względu na stan zdrowia ucznia na wniosek lekarza można odstąpić od realizacji niektórych treści nauczania obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 

Akcentując odrębność swojej pracy nauczyciel w placówce leczniczej stosuje zasady i metody właściwe pedagogice leczniczej. Nauka w szkole przyszpitalnej musi niwelować negatywne odczucia dziecka wynikające z choroby i z jego przymusowego pobytu w szpitalu. Ścisła indywidualizacja pracy z dzieckiem pozwala na takie prowadzenie procesu dydaktycznego, by jego zaległości po powrocie do szkoły macierzystej były znikome. Bogata oferta pomocy dydaktycznych i nowoczesny sprzęt audiowizualny korzystnie wpływa na atrakcyjność i merytoryczną wartość zajęć dydaktycznych.

Kontakt

Adres: ul. Wapienicka 142
43-384 Jaworze