Kontakt

Dane teleadresowe:

 

mgr Krzysztof Kusiński – Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie

 

Oddział w Jaworzu:

mgr Alina Prajzler - Wicedyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie

mgr Anna Smolec – Kierownik Zespołu Pozalekcyjnego

  

Adres: Oddziały Szkolne w Beskidzkim Zespole Leczniczo – Rehabilitacyjnym

ul. Wapienicka 142

43-384 Jaworze

 

Telefon: 506 352 632,

33 – 817 21 66 wew. 409

 

Adresy e-mail do kontaktu:

wicedyrektor.jaworze@zss.skoczow.pl

kierownik.jaworze@zss.skoczow.pl

 

Adres ePUAP: 
/ZSSSkoczow/SkrytkaESP
 
Koordynator do spraw dostępności: 
Sylwia Zielińska, tel. 33 853 30 48, adres e-mail: sylwia.zielinska@zss.skoczow.pl

Kontakt

Adres: ul. Wapienicka 142
43-384 Jaworze