Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej RODO) Zespół Szkół Specjalnych informuje, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie zwanym dalej Szkołą tel. 33 - 853 30 48, ul. Mickiewicza 12, 43-430 Skoczów.
 2. Kontakt do inspektora ds. Ochrony Danych – adres e-mail: ido@zss.skoczow.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań przez Szkołę zgodnie z udzieloną przez Państwa zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Pani / Pana wyżej wymienione dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 5. Dane osobowe Pani / Pana nie będą przekazywane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 1. Wyżej wymienione dane osobowe Pani / Pana będą przechowywane przez okres pobytu dziecka w Szkole.
 2. Posiada Pani / Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 1. Posiada Pani/ Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1. Posiada Pani / Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie ma żadnych konsekwencji nie podania danych osobowych.
 3. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje danych osobowych.
 4. Administrator Danych Osobowych nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostaną zebrane.

Kontakt

Adres: ul. Wapienicka 142
43-384 Jaworze